PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.30 - 18.25
Majka


ZDRAVY CHRBAT18.30 - 19.30
Zorka


Tabata19.35 - 20.35
Petra
BODY FORMING17.30 - 18.25
Mirka


PILATES18.30 - 19.30
Majka


Zumba19.35 - 20.35
Janka
Strong by Zumba17.25 - 18.25
Petra


BODY FORMING18.30 - 19.30
Barbora
BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.30 - 18.25
Petra


PILATES18.30 - 19.30
Majka


Zumba19.35 - 20.35
Janka
Bodywork Pyramida17.30 - 18.30
Petra


Strong by Zumba18.35 - 19.35
Hodina sa neuskutoční
Strong by Zumba17.20 - 18.20
Petra


BODY FORMING18.30 - 19.30
Barbora
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 PILATES18.30 - 19.30
Majka
PILATES18.30 - 19.30
Majka
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
19.00 - 20.00 Zumba19.35 - 20.35
Janka
Zumba19.35 - 20.35
Janka
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.30 - 18.25
Majka
BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.30 - 18.25
Petra
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 ZDRAVY CHRBAT18.30 - 19.30
Zorka
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 BODY FORMING17.30 - 18.25
Mirka
18.00 - 19.00 BODY FORMING18.30 - 19.30
Barbora
BODY FORMING18.30 - 19.30
Barbora
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

Streda

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 Bodywork Pyramida17.30 - 18.30
Petra
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
19.00 - 20.00 Tabata19.35 - 20.35
Petra
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 Strong by Zumba17.25 - 18.25
Petra
Strong by Zumba17.20 - 18.20
Petra
18.00 - 19.00 Strong by Zumba18.35 - 19.35
Hodina sa neuskutoční
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Streda

Piatok

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info