PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.30 - 18.25
Majka


ZDRAVY CHRBAT18.30 - 19.30
Zorka


Tabata19.35 - 20.35
Simona
BODY FORMING17.30 - 18.25
Mirka


PILATES18.30 - 19.30
Majka


Zumba19.35 - 20.35
Janka
Tabata17.25 - 18.30
Simona


BODY FORMING18.30 - 19.30
Barbora


DYNAMIC STRETCH19.35 - 20.35
Petra
BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.30 - 18.25
Vladka


PILATES18.30 - 19.30
Majka


Zumba19.35 - 20.35
Janka
Bodywork Pyramida17.30 - 18.30
Petra
18.00 - 19.00 BODY FORMING18.30 - 19.30
Hodina sa neuskutoční
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 PILATES18.30 - 19.30
Majka
PILATES18.30 - 19.30
Majka
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
19.00 - 20.00 Zumba19.35 - 20.35
Janka
Zumba19.35 - 20.35
Janka
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.30 - 18.25
Majka
BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.30 - 18.25
Vladka
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 ZDRAVY CHRBAT18.30 - 19.30
Zorka
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 BODY FORMING17.30 - 18.25
Mirka
18.00 - 19.00 BODY FORMING18.30 - 19.30
Barbora
BODY FORMING18.30 - 19.30
Hodina sa neuskutoční
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

Streda

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
19.00 - 20.00 DYNAMIC STRETCH19.35 - 20.35
Petra
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Streda

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 Bodywork Pyramida17.30 - 18.30
Petra
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 Tabata17.25 - 18.30
Simona
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Tabata19.35 - 20.35
Simona
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Streda

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info