PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
09.00 - 10.00 hodina dočane pozastavená 109.30 - 10.30
preventívne opatrenie
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 hodina dočane pozastavená 116.15 - 17.15
preventívne opatrenie


hodina dočane pozastavená 217.25 - 18.25
preventívne opatrenie


hodina dočane pozastavená 318.30 - 19.30
preventívne opatrenie
17.00 - 18.00 hodina dočane pozastavená 117.30 - 18.30
Majka


hodina dočane pozastavená 218.35 - 19.35
preventívne opatrenie


hodina dočane pozastavená 319.35 - 20.35
preventívne opatrenie
hodina dočane pozastavená 117.30 - 18.30
preventívne opatrenie


hodina dočane pozastavená 218.35 - 19.35
preventívne opatrenie


hodina dočane pozastavená 319.35 - 20.35
preventívne opatrenie
hodina dočane pozastavená 117.30 - 18.25
preventívne opatrenie


hodina dočane pozastavená 218.30 - 19.30
preventívne opatrenie


hodina dočane pozastavená 319.30 - 20.30
preventívne opatrenie
hodina dočane pozastavená 117.30 - 18.30
preventívne opatrenie


Strong by Zumba sa neuskutoční18.30 - 19.30
Hodina sa neuskutoční
18.00 - 19.00 hodina dočane pozastavená 118.30 - 19.30
preventívne opatrenie
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 Strong by Zumba sa neuskutoční18.30 - 19.30
Hodina sa neuskutoční
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 hodina dočane pozastavená 318.30 - 19.30
preventívne opatrenie
19.00 - 20.00 hodina dočane pozastavená 319.35 - 20.35
preventívne opatrenie
hodina dočane pozastavená 319.35 - 20.35
preventívne opatrenie
hodina dočane pozastavená 319.30 - 20.30
preventívne opatrenie
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 hodina dočane pozastavená 217.25 - 18.25
preventívne opatrenie
18.00 - 19.00 hodina dočane pozastavená 218.35 - 19.35
preventívne opatrenie
hodina dočane pozastavená 218.35 - 19.35
preventívne opatrenie
hodina dočane pozastavená 218.30 - 19.30
preventívne opatrenie
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
09.00 - 10.00 hodina dočane pozastavená 109.30 - 10.30
preventívne opatrenie
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 hodina dočane pozastavená 116.15 - 17.15
preventívne opatrenie
17.00 - 18.00 hodina dočane pozastavená 117.30 - 18.30
Majka
hodina dočane pozastavená 117.30 - 18.30
preventívne opatrenie
hodina dočane pozastavená 117.30 - 18.25
preventívne opatrenie
hodina dočane pozastavená 117.30 - 18.30
preventívne opatrenie
18.00 - 19.00 hodina dočane pozastavená 118.30 - 19.30
preventívne opatrenie
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info