PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
08.00 - 09.00 rezervácia na t.č. 090773629408.00 - 21.30

Port De Bras16.25 - 17.25
Veronika


TOTAL BODY17.30 - 18.30
Veronika


PILATES18.40 - 19.40
Majka


Zumba dočasne pozastavená19.50 - 20.50
Janka
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Boxing16.25 - 17.25
Lucia


BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.40 - 18.40
Vladka


ZDRAVY CHRBAT18.40 - 19.40
Hodina sa neuskutoční
Boxing16.25 - 17.25
Lucia
STRETCH AND FIT16.25 - 17.25
Veronika


TOTAL BODY17.30 - 18.30
Veronika


PILATES18.40 - 19.40
Majka


Zumba dočasne pozastavená19.50 - 20.50
Janka
17.00 - 18.00 Step and Tone17.00 - 18.00
Lucia
18.00 - 19.00 Strong by Zumba18.30 - 19.30
Petra
Bodywork Pyramida18.30 - 19.30
Petra
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 PILATES18.40 - 19.40
Majka
PILATES18.40 - 19.40
Majka
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 BRUCHO A PEVNÝ ZADOK17.40 - 18.40
Vladka
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 ZDRAVY CHRBAT18.40 - 19.40
Hodina sa neuskutoční
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
16.00 - 17.00 Boxing16.25 - 17.25
Lucia
Boxing16.25 - 17.25
Lucia
17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Pondelok

Streda

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 Bodywork Pyramida18.30 - 19.30
Petra
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
18.00 - 19.00 Strong by Zumba18.30 - 19.30
Petra
19.00 - 20.00
Click on the class name to get additional info

Streda

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
16.00 - 17.00 STRETCH AND FIT16.25 - 17.25
Veronika
17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
08.00 - 09.00 rezervácia na t.č. 090773629408.00 - 21.30
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 TOTAL BODY17.30 - 18.30
Veronika
TOTAL BODY17.30 - 18.30
Veronika
18.00 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
17.00 - 18.00 Step and Tone17.00 - 18.00
Lucia
Click on the class name to get additional info

Piatok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
19.00 - 20.00 Zumba dočasne pozastavená19.50 - 20.50
Janka
Zumba dočasne pozastavená19.50 - 20.50
Janka
20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

Štvrtok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
16.00 - 17.00 Port De Bras16.25 - 17.25
Veronika
17.00 - 18.00
Click on the class name to get additional info

Utorok

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info
PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEľA
Click on the class name to get additional info

sign paper